یونیت دندانپزشکی کاوو بهترین ابزار در مسافرت ها است

منطق یونیت دندانپزشکی کاوو این است که امکان پر کردن ساده و درمان‌های پیشگیرانه اولیه مانند فلورایدتراپی و فیشورسیلانت‌ها فراهم شود، اما تا حد زیادی مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی برداشت دندانپزشکان از استفاده از یونیت های دندانپزشکی قابل حمل در برنامه های اطلاع رسانی جامعه بود.

طی دهه های گذشته تعداد واحدهای دندانپزشکی در سراسر کشور افزایش چشمگیری داشته است. هدف از این مطالعه بررسی کارایی واحدهای دندانپزشکی استان های ایران در خصوص ورودی ها و خروجی های سلامت دندان با رویکرد تحلیل پوششی داده ها بود.

روش های مختلفی برای ارزیابی بهره وری و کارایی شرکت ها وجود دارد. این ها را می توان به دو گروه کلی روش های پارامتریک (تحلیل مرزی تصادفی یا SFA) و ناپارامتریک (تحلیل پوششی داده ها یا DEA) طبقه بندی کرد. روش‌های پارامتریک مبتنی بر مدل‌های اقتصادسنجی و نظریه‌های اقتصاد خرد است. از طریق داده های تابلویی، تابع تولید با توجه به مفروضات در نظر گرفته شده برآورد شده و سپس کارایی واحدها اندازه گیری می شود.

NHS & Private Dental Surgery | Bridges Dental Surgery | Caldicot

با این حال، روش DEA مبتنی بر بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی خطی است. منحنی مرزی کارآمد از یک سری نقاط ایجاد می شود که با برنامه ریزی خطی تعیین می شود. مزیت این روش در عدم توضیح نوع تابع تولید است. علاوه بر این عوامل تولید الف محصولات nd می توانند واحدهای اندازه گیری متفاوتی داشته باشند.

روش DEA یک واحد هدف را برای هر مشاهده ناکارآمد تعیین می کند DEA برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری (DMU) که وظایف یکسانی دارند، مانند ارزیابی و مقایسه واحدهای سازمانی یک وزارتخانه، مدارس، بیمارستان ها، شعب بانک ها و غیره استفاده می شود. علاوه بر این، DEA برای محک زدن، بهبود مستمر و تجزیه و تحلیل استراتژیک استفاده می شود.

در روش DEA، واحدهای مجازی به نام شرکت‌های همتا یا مجموعه‌های مرجع وجود دارند که واحدهای تصمیم‌گیری (در اینجا بخش سلامت دندان استان‌ها) را با خود مقایسه می‌کنند تا میزان کارایی این واحدهای تصمیم‌گیری را شناسایی کنند. این شرکت‌های همتا یا مجموعه‌های مرجع خروجی‌های بیشتر و ورودی‌های کمتری نسبت به واحدهای تصمیم‌گیر دارند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.